ABOUT ENERGIVERKET

Energiverket är ett projektrum för visuell konst som drivs av Yrkeshögskolan NOVIAs visuella avdelning samt enheten för Forskning och Utveckling i Jakobstad. Verksamheten är publik med fokus på olika typer av event, utställningar, workshops, föreläsningar, diskussioner m.m .

Energiverket vill med sin verksamhet främja inkludering, interdisciplinära och experimentella projekt, samt verka för nordiskt samarbete.


Energiverket is a Project space run by the Visual Arts Department at NOVIA University of Applied Science and their department for Research and Development in Pietarsaari. The programme is realized through various kinds of events, exhibitions, workshops, lectures and public discussions.

Energiverket aims to promote  art projects with an experimental and interdisciplinar approach, emphasizing  inclusiveness and nordic collaborations.