HANDMADE_FB-EVENT.png

HANDMADE 22 — 27.7

ENERGIVERKET projektrum anordnar under Jakobs dagar grupputställningen HANDMADE med verk av tre inbjudna designers. Det är Jenny Holmlund / JENNYVEXALA, Linda Andtbacka / Andtbacka design och Pia Öst / ADDO design, som bjudits in för att skapa varsin rumsinstallation där de tillämpar ett mera fritt konstnärligt uttryck utgående från sina produktioner. För alla tre utgör kvalitet, tradition och hantverksskicklighet en stadig bas och inspirationen kommer ofta från naturen. Med utställningen vill Energiverkets producent Annika Bergvik-Forsander lyfta fram några samtida designers med lokal anknytning och deras tillämpning av hållbarhet, miljömedvetenhet och återanvändning i sina produktioner.

Under utställningen anordnas även ett designtorg där man kan köpa olika typer av produkter, främst av utställarna, men även av andra formgivare. Torsdag 25.7 och lördag 27.7 finns utställare på plats.

Veckans program: 

-Må 22.7 - Lö 27.7 Utställningen HANDMADE öppen kl 12 – 17 varje dag!

-Må 22.7 kl 12.00 Vernissage av HANDMADE

-Må 22.7 kl 20.00 Martzius Cordovan - Fashion show (Martzius Cordovan visar sin debutkollektion i Energiverkets lokaler. Med inspiration från Asiens enkelhet, samurajer och Indiens mytologi arbetar Martzius Cordovan med textilier som linne, sammet och siden. Kollektionen består av tolv outfits för både kvinnor och män.)

-To 25.7 kl 15.00: Artist talk/ föreläsning med Jenny Holmlund aka JENNYVEXALA som berättar om sitt arbete och det pågående projektet “The Milky Way Our Way”.

Mera information/ lisää infoa https://www.energiverket.org  eller tel 040- 5420 736

VÄLKOMMEN!


ENERGIVERKET projektitila järjestää Jaakon Päivien aikana ryhmänäyttelyn HANDMADE, jossa on esillä kolmen kutsutun suunnittelijan teoksia. Jenny Holmlund / JENNYVEXALA, Linda Andtbacka / Andtbacka design ja Pia Öst / ADDO design on kutsuttu luomaan kukin oman tilainstallaationsa, jossa he soveltavat omaan tuotantoonsa perustuvaa vapaampaa taiteellista ilmaisua. Kaikille kolmelle laatu, traditio ja käsityötaidot muodostavat vankan perustan ja inspiraatio tulee usein luonnosta. Näyttelyn myötä Energiverketin tuottaja Annika Bergvik-Forsander haluaa nostaa esiin muutaman nykysuunnittelijan, joilla on yhteys alueeseen, sekä heidän sovelluksensa kestävyydestä, ympäristötietoisuudesta ja uusiokäytöstä tuotteissaan.

Näyttelyn aikana järjestetään myös designtori, jolta voi ostaa erityyppisiä tuotteita, ensi sijassa näytteilleasettajilta, mutta myös muilta muotoilijoilta. Torstaina 25.7 ja lauantaina 27.7 muotoilijoita ovat tavattavissa.

Viikon ohjelma:

-Ma 22.7 - La 27.7 HANDMADE-näyttely avoinna klo 12 – 17 joka päivä!

-Ma 22.7 klo 12.00 HANDMADE-näyttelyn avajaiset

-Ma 22.7 klo 20.00 Martzius Cordovan – Fashion show

-Torstaina 25.7 klo 15.00 Jenny Holmlund aka JENNYVEXALA kertoo työstään ja meneillään olevasta projektista ”The Milky Way Our Way” (ruotsiksi)

TERVETULOA!

Utställare / Näytteilleasettajat:

Linda Andtbacka / Andtbacka Design http://andtbacka.fi/ 

Jenny Holmlund / JENNYVEXALA http://jennyvexala.com/ 

Pia Öst / ADDO Design http://www.addo.fi/ 

Mera information / Lisää tietoa